Psykoterapia on luottamuksellinen asiakkaan ja psykoterapeutin vuorovaikutuksellinen prosessi, jolla tavoitellaan asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääntymistä.

Syyt hakeutua psykoterapiaan löytyvät erilaisista ongelmista ja haasteista ihmissuhteissa, työssä, opiskelussa ja vapaa-ajalla.

Psykoterapialla hoidetaan mm. seuraavia ongelmia: 

Tyypillisesti psyykkiset vaikeudet ovat seurausta pitkittyneistä muista elämänongelmista. Oireina näistä on usein unihäiriöt, ahdistuneisuus, itkuisuus, väsymys, yksinäisyyden tunne, ilottomuus ja surullisuus; mikään ei oikein tunnu miltään. Taustalla saattaa olla menneessä tapahtuneita vaikeita ja traumaattisia tapahtumia ja kokemuksia, jotka ovat jääneet käsittelemättä. Toisaalta tässä ja nyt hetki voi tuntua itsessään ylivoimaiselta ja liian vaativalta.

Psykoterapian avulla on mahdollisuus lievittää ja poistaa pahaa oloa sekä muuttaa omaa suhtautumista niin itseen kuin niihin ongelmiin, joiden vuoksi psykoterapiaan on hakeutunut. Parhaimmillaan psykoterapia mahdollistaa ja edistää ihmisen kasvua ja kehitystä itselle tärkeään suuntaan.

Psykoterapiaan kannattaa hakeutua, kun omat voimat ja keinot eivät riitä elämän ongelmien ratkaisemiseen eikä sosiaalinen verkosto kykene syystä tai toisesta tarpeeksi tukemaan. Aina psykoterapiaan ei tarvitse hakeutua vasta kuilun partaalta, vaan psykoterapiaan voi hakeutua myös ongelmia ennaltaehkäisevästi tavoitteena itsensä kehittäminen ja itsetuntemuksen lisääminen.

Psykoterapiaprosessien kestot vaihtelevat yksittäisistä tapaamisista aina useita vuosia kestäviin psykoterapiaprosesseihin. Yksilöpsykoterapiatapaamisia on useimmiten viikoittain yhdestä kahteen kertaan, pariterapiatapaamisten väli on useimmiten pidempi.

Perheterapiaa voidaan toteuttaa hyvin monimuotoisesti. Painotus voi olla vaikkapa jonkun perheenjäsenen yksilötapaamisissa, jonka rinnalla kulkee yhteistapaamiset erilaisilla kokoonpanoilla perheenjäsenten kanssa. Tapaamisten tiheys ja kokoonpano suunnitellaan yksilöllisesti.