Olen Jari Paappanen, Valviran laillistama psykoterapeutti, yksilöpsykoterapeutti ja erityistason perheterapeutti. Tarjoamiani palveluita ovat: 

 • Yksilöpsykoterapia
 • Perheterapia
 • Pariterapia
 • Vanhempainohjaus nuoren ollessa yksilöpsykoterapiassa
 • Työnohjaus (yksilö- ja ryhmätyönohjaus)

Minulla on KELA-oikeudet

 • nuorten (16 – 25-vuotiaiden) yksilöpsykoterapiaan
 • aikuisten (26 – 67-vuotiaiden) yksilöpsykoterapiaan
 • perheterapiaan (16 – 67-vuotiaat)
 • vanhempainohjaukseen nuoren ollessa yksilöpsykoterapiassa

Olen työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden kanssa yli kahdenkymmenen vuoden ajan monissa eri työtehtävissä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lastensuojelussa, Punaisen Ristin Nuorten Turvatalolla ja Nuorten Kriisipisteellä. Oma psykoterapiavastaanotto minulla on ollut vuodesta 2008.

Minulle on tärkeää kohdata sinut arvostavasti ja hyväksyvästi. Haluan, että koet tulevasi kuulluksi. Haluan tutustua sinuun kokonaisvaltaisesti: sekä niihin ongelmakohtiin ja haasteisiin, jotka saavat sinut hakeutumaan luokseni, että kaikkiin niihin voimavaroihin, tärkeisiin asioihin ja arvoihin, jotka elämääsi kantavat. Psykoterapiaprosessi auttaa sinua löytämään elämääsi vaihtoehtoja ja tilaa, jotta juuri sinulle sopiva, mielekäs ja merkityksellinen elämä mahdollistuisi. 

Psykoterapeuttinen viitekehykseni on eri psykoterapiasuuntauksia integroiva: toimintatavoissani yhdistyvät ihmisten erilaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan psykoterapiakoulutusteni viitekehykset: kognitiivinen, perheterapeuttinen ja psykodynaaminen. Pidän tärkeänä oman osaamiseni kehittämistä koko ajan ja kouluttaudunkin parhaillaan kognitiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Viitekehykset ovat pohja, jolle psykoterapeuttinen näkemykseni perustuu. Viitekehyksiä tärkeämpänä pidän kuitenkin hyvää, lämmintä ja toimivaa terapiasuhdetta, johon on turvallista luottavaisesti asettua ja elämäänsä jakaa.

Koulutukseni:

 • Sosiaalikasvattaja,1990 - 1992, Helsingin sosiaalialan oppilaitos
 • Sosionomi, 2017
 • Perheterapeutti, ET (erityistason), 2006 - 2008 (systeeminen, narratiivinen, voimavarakeskeinen, dialoginen), Helsingin yliopiston täydennys- ja koulutuskeskus Palmenia & Dialogic Oy
 • Perheterapeuttinen yksilöpsykoterapeutti, 2009 - 2010 (psykodynaaminen, systeeminen), Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus
 • Kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti, YET (ylemmän erityistason), 2014 - 2018, Helsingin yliopisto, Luote Oy

 

Jari Paappanen.png

Jari Paappanen
0400-657 347
jari.paappanen@helsinginpsykoterapia.fi